Snøheimvegen og buss

Snøheim
Snøheim Foto: Kari Merete Horne

INFORMASJON OM SOMMEREN 2021 KOMMER SÅ SNART SOM MULIG.

Fra og med onsdag 1. juli innfører vi forhåndsbooking av plass på skyttelbussen til Snøheim.  Når du bestiller plass på Snøheim Turisthytte, må du altså bestille plass på skyttelbussen også. Skyttelbussen går i perioden 26. juni til og med søndag 4. oktober 2020.

​​​​​​​Fra onsdag 1. juli må alle forhåndsbestille plass på bussen. Vær oppmerksom på at selv med bekreftet billett kan det bli ventetid. Bestilling og betaling skjer her: Nor-way.nNB. Det må bestilles billett fra Hjerkinnhus, Dovre og ikke fra Hjerkinn, kryss E6

Det er parkeringsmuligheter ved bussens stoppested på Hjerkinnhus. Parkeringsavgift: 65 kr/dag, betales til Hjerkinnhus/kafeen.

Hvis du har med hund betales det kr. 35,- med Vipps på bussen.

Grupper på minst 15 personer kan kontakte busselskapet for bestilling: post.hedmark@tronderbilene.no eller tlf. 915 48 825.

Skyttelbuss er innført for å få minst mulig trafikk av biler, syklister og gående langs vegen (se avsnittet "Bakgrunn for skyttelbussregimet" lengre ned). Bussjåførene har derfor ikke anledning til å ta på eller slippe av passasjerer undervegs. (Det er egne regler for jegere i reinsjakta.) Det er heller ikke anledning til å ta med sykkel på bussen.

Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark ble utvidet den 20. april 2018 og hele det gamle skytefeltet er nå vernet. Etter dette vernevedtaket forvaltes hele området av Dovrefjell nasjonalparkstyre, og du finner mer om dette på nasjonalparkstyre.no/dovrefjell.

Billettpris: kr 80,-/veg. Barn under 6 år: gratis. Hund: kr 35,-/veg


Rutetider 2020: 

Det er ikke endringer fra 2019. Bussen har 5 avganger daglig, og går i hovedsak mellom Hjerkinnhus/Norsk villreinsenter og Snøheim turisthytte. På første avgang hver morgen er bussen innom Hageseter turisthytte før bussen fortsetter til Hjerkinn og Snøheim. Ved nest siste retur stopper bussen ved Hageseter.

Togtider finner du på vy.no

Ferdselsrestriksjoner 2020

På grunn Forsvarets eksplosivryddinger blir det også i 2020 perioder med forbud mot ferdsel i deler av Hjerkinn skytefelt, inkludert på Snøheimvegen. Ryddearbeidet er planlagt fullført i løpet av sommeren 2020.

Nærmere informasjon om restriksjonene finnes på nettsidene til Forsvarsbygg. Skyttelbussen blir ikke berørt av disse restriksjonene.

Sykkel

Det er lov å sykle på Snøheimvegen fra 1. juni til 15. juli. Pkt 7 i forskriften.  Og så er det forbudt å sykle etter 15. juli.

Les mer om utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella og Snøheimvegen på Regjeringens nettsider. 

Oppdatert informasjon om ferdsel i det tidligere skytefeltet finner du på: snoheimvegen.no

Bakgrunn for skyttelbuss

Stortinget besluttet høsten 2017 at Snøheimvegen skal bli liggende og at det er en varig løsning med skyttelbuss på strekningen Hjerkinn-Snøheim. Den samme vegstrekningen er stengt for sivil biltrafikk hvis en ikke har tillatelse fra Dovrefjell nasjonalparkstyre.

Snøheimvegen er vurdert grundig i forbindelse med oppryddingen og tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt. Utgangspunktet var at Snøheimvegen skulle tas vekk, noe som resulterte i massiv motstand. Flere initiativ førte til at det i perioden 2009-2013 ble gjennomført et stort og tverrfaglig forskningsprosjekt i Snøhetta villreinområde, som så på villrein, ferdsel og samfunnsforhold. Et av fokusområdene i prosjektet var Hjerkinn/Snøhetta-området.

Opprinnelig hadde villreinen flere og lange trekk gjennom året for å til enhver tid benytte de beste beitene. Bygging av blant annet veger, jernbane, hytter og vannmagasin har som kjent splittet opp mange av de tidligere sammenhengende beiteområdene til reinen. Villreinen i Snøhetta øst har opprettholdt et rotasjonstrekk rundt Snøhetta som en form for suboptimalt sesongtrekk. Dette fører til at reinen årlig må krysse de to mest brukte ferdselsårene i området – Snøheimvegen og en merka sti gjennom Stroplsjødalen. Flere er bekymret for at dette trekket skal reduseres og i verste fall opphøre som følge av økt ferdsel i området.

I sluttrapporten Horisont Snøhetta, fra forskningsprosjektet, konkluderer forskerne med at den beste kombinerte løsningen for folk og villrein, kan være at det kjøres skyttelbuss langs Snøheimvegen. Dette forutsetter imidlertid at annen ferdsel langs vegen blir holdt på et minimum. Ved å begrense ferdselen langs vegen, vil villreinen få større muligheter til å krysse vegen. Vi oppfordrer derfor flest mulig av de som skal innover til Snøheim/Snøhettaområdet om å ta bussen.

I perioden 2014-2017 foregikk det et oppfølgende forskningsprosjekt i området, for å få et bedre grunnlag for å vurdere effektene på villreinen av et skyttelbussregime. På bakgrunn av oppdatert kunnskapsgrunnlag bestemte Stortinget høsten 2017 at Snøheimvegen skulle blir liggende permanent samt at det skal gå skyttelbuss fra Hjerkinn til Snøheim. DNT Oslo og Omegn har påtatt seg ansvaret for den praktiske driften av bussen, og evt. formelle spørsmål om bussdriften kan rettes til info.oslo@dnt.no

Når det gjelder tilgangen til området for villreinjegere, er det bestemt at Skyttelbussregimet skal tilpasses villreinjegerne ved at det er lagt inn to ekstra stopp langs Snøheimvegen under villreinjakta. Det er også bestemt at bussen på siste avgang fra Snøheim kan stoppe og ta med villreinjegere som står langs hele Snøheimvegen.